Storytelling bij Glencore Agriculture

Robert Wolfe vertelde in de boardroom van Glencore hoe je een verhaal uit je eigen leven kan gebruiken om een boodschap echt over te brengen en de mensen om je heen mee te krijgen. Ook gaf hij voorbeelden van de beste storytellers en eenvoudig toe te passen technieken.