Leonardo da Vinci

Da Vinci staat bekend als uitvinder en kunstenaar, maar hij was ook een uitstekende waarnemer. Deze lezing geeft inzicht in de manier van werken van Da Vinci en laat zien hoe innovatie vooral voortkomt uit constant nieuwsgierig zijn en het bestaande willen verbeteren.

Professor Kwakkelstein is directeur van het Nederlands Universitair Instituut voor Kunstgeschiedenis in Florence en hoogleraar kunstgeschiedenis, gespecialiseerd in de Renaissance.

Neem contact op