Book an inspiring masterclass speaker at Lecture

Are you organizing an event, a company training or a conference and would you like to captivate the audience with an inspiring masterclass?

Leonardo da Vinci

Da Vinci staat bekend als uitvinder en kunstenaar, maar hij was ook een uitstekende waarnemer. Deze lezing geeft inzicht in de manier van werken van Da Vinci en laat zien hoe innovatie vooral voortkomt uit constant nieuwsgierig zijn en het bestaande willen verbeteren.

Professor Kwakkelstein is directeur van het Nederlands Universitair Instituut voor Kunstgeschiedenis in Florence en hoogleraar kunstgeschiedenis, gespecialiseerd in de Renaissance.

Neem contact op

Herkaderen

Waarom betalen we mensen per uur? Kunnen we volledig vertrouwen op gegevens? Heeft de klant altijd gelijk en is input gelijk aan output? Onze sociaaleconomische systemen zijn gebaseerd op aannames. Soms kan een radicaal andere kijk nieuwe inzichten bieden. Karim Benammar laat zien hoe anders kijken naar ‘problemen’ leidt tot nieuwe oplossingen.

Karim Benammar studeerde filosofie in Engeland, de Verenigde Staten en Japan en doceerde aan de universiteit van Kobe.

Neem contact op

Emotionele intelligentie

Adéola laat zien hoe emotioneel intelligente organisaties kunnen worden ontwikkeld. Aan de hand van een breed scala aan verhalen uit haar eigen ervaringen in Moskou, New York City en Amsterdam vertelt Adéola ons hoe de ruimte om ons heen invloed heeft op hoe we ons voelen en presteren. Ze spreekt ook over wat er om haar heen gebeurde toen de Twin Towers op 9/11 instortten.

Adéola Anigbokan is docent milieusociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is geboren in New York, waar ze promoveerde in Psychologie aan de City University en haar BA in antropologie aan de Columbia University.

Neem contact op

Creativity, design thinking, gamification, diversity, innovation, influencer marketing, intellectual property, psychology, ethics, media, rights, china, blockchain, artificial intelligence, anthropology, communication, circular economy, public administration, sociology, marketing, social media, methodology, mediation, storytelling and many other topics.